Twee kleine planetoïden in de buurt van de Aarde

Vandaag passeren twee NEO's (Near Earth Objects) op relatief korte afstand van de Aarde. NEO's zijn de verzamelnaam voor objecten die de Aarde dichtbij kunnen naderen en op die manier een potentieel gevaar vormen. Momenteel zijn er 1144 bekend.
De rotsblokken die vandaag passeren, werden vorige zondag ontdekt door de Catalina Sky Survey. Beiden zullen ze ons dichter naderen dan de Maan. Het kleinste object nadert ons tot 80000 kilometer.
Gevaar is er niet: zelfs al zouden deze objecten de atmosfeer binnen dringen, dan zouden er hooguit enkele kleine brokstukken op de grond terechtkomen.