Planeten op drift – en ze zijn met niet weinig...

Sterrenkundigen hebben een nieuwe categorie reuzenplaneten ontdekt. Na de vele tientallen exoplaneten (= planeten buiten het zonnestelsel) die de laatste jaren ontdekt werden in banen rond andere sterren (indien je de stand van het aantal ontdekte exoplaneten wil bijhouden, kan je terecht op de website van Planetquest), is men er nu in geslaagd om geïsoleerde exoplaneten te detecteren die niet gebonden aan een ster rondzwerven in het heelal.

ExoplaneetExoplaneet

Deze objecten zijn ontdekt tijdens een zeer grondig onderzoek van de regio rond het centrum van ons eigen sterrenstelsel. Het gaat om slechts tien planeten met een massa die vergelijkbaar is met die van Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel, maar het is wel extreem moeilijk om dit soort objecten te ontdekken. Op basis van statistische gegevens durven de betrokken astronomen dan ook beweren dat er nog veel meer gelijkaardige hemellichamen rondzwerven in ons en wellicht ook in andere sterrenstelsels. Het zou kunnen gaan om dubbel zoveel vrij rondzwervende planeten als er sterren. En zo komen we tot aantallen van om en bij de 400 à 500 miljard exoplaneten voor ons sterrenstelsel alleen al…

Het gaat hoogstwaarschijnlijk niet om objecten die zoals sterren ontstaan zijn door het samentrekken van een gas- en stofwolk, maar veeleer om planeten die gevormd zijn in de periferie van een centrale ster en nadien uit hun baan weggeslingerd zijn door de zwaartekrachtsinvloed van andere planeten of zelfs sterren. Mocht het gaan om planeten die alleen ontstaan zijn zonder ster waar ze omheen draaiden, dan zouden ze momenteel nog steeds een stabiele baan beschrijven rond het centrum van ons sterrenstelsel, zoals de Zon en andere sterren dat doen. De ontdekking van die tien vrij rondzwervende exoplaneten is een belangrijk argument ten gunste van het wegslingerscenario.

Bron en meer info: NASA News