Aardscheerder op komst

Op 28 december 2005 werd planetoïde 2005 YU55 ontdekt door R. McMillan van het Steward Observatory aan de universiteit van Arizona. Speciaal aan deze planetoïde is dat ze op 8 november e.k. zeer dicht de baan van de Aarde zal kruisen: 2005 YU55 zal zich dan slechts 325.000 km van de Aarde bevinden, een afstand die dus kleiner is dan de afstand van de Aarde tot de Maan.

asteroid 2005 YU55asteroid 2005 YU55

Planetoïden die de Aarde zo dicht benaderen, en dus een potentieel gevaar inhouden, worden wel eens aardscheerders genoemd. Sommige van hen, waaronder ook 2005 YU55, worden daarom door het Near Earth Object (NEO) programma nauwkeurig in de gaten gehouden.

Maar geen paniek! Van een botsing met 2005 YU55 is in de eerstvolgende honderd jaar geen sprake, en de eerstvolgende planetoïde die de Aarde nog eens zeer dicht zal benaderen is planetoïde 2001 WN5 in het jaar 2028.

Astronomen vergeten ook niet wat zich hoogstwaarschijnlijk 36 miljoen jaar geleden heeft voorgedaan. Toen zou een grote planetoïde de Aarde getroffen hebben waardoor deze ten gevolge van de explosie die door die botsing plaatsvond jaren in duisternis werd gehuld. Bij gebrek aan voldoende plantengroei zouden de grotere dieren zoals de dinosauriërs van de aardbodem verdwenen zijn. Misschien gelukkig voor ons, want zo konden kleinere zoogdieren zich langzaam ontwikkelen. Is het hierdoor dat wij, mensen, de kans kregen om te ontstaan?

Planetoïde 2005 YU55 heeft een diameter van ongeveer 400 meter, de rotatie om haar eigen as bedraagt 20 u en haar omlooptijd rond de Zon is 14 jaar. Op 8 november 2011 zal ze een schijnbare magnitude van 11 bereiken.

Tekst: Emiel Beyens

Bron: NASA Near Earth Object Program