Lezing Petra Vanlommel: Krachtige zonnestorm op komst! Solar Orbiter en PROBA3 onderzoeken het geheim achter zonneuitbarstingen

10/12/2016 - 15:00
10/12/2016 - 17:00

De Zon is een uiterst boeiend studieobject dat aan de oorsprong ligt van het zogenaamde ‘ruimteweer’. De studie van het ruimteweer is een jonge wetenschappelijke discipline met toenemend belang vanwege de impact van zonnestormen op onze hoog-technologische maatschappij.

Doorgedreven wetenschappelijk onderzoek en grensverleggende ruimtemissies vormen een deel van het antwoord op de zonnedreiging. Zo hopen we in de nabije toekomst dankzij de satellieten Solar Orbiter en PROBA3 te kunnen doordringen in de geheimen van de zonneatmosfeer waar zonnestormen ontstaan. Solar Orbiter zal de Zon dichter dan ooit observeren in het extreem ultraviolet licht, terwijl PROBA3 borg staat voor de perfecte zonsverduistering.

Zon in extreem ultraviolet, copyright: PROBA2Zon in extreem ultraviolet, copyright: PROBA2

PROBA3PROBA3

Solar OrbiterSolar Orbiter

Over het onderzoek van het ruimteweer en over de Solar Orbiter en PROBA3 komt Petra Vanlommel spreken op MIRA. Zij is medewerkster van het SIDC (Solar Influences Data analysis Center) en communicatieverantwoordelijke van het Solar-Terrestrial Centre of Excellence, een Belgische onderzoeksgroep met internationale faam waarin medewerkers van de Koninklijke Sterrenwacht, het KMI en het Belgisch Instituut voor RuimteAëronomie (BIRA) zetelen.

Aanvang: 15 uur
Toegang: 3 euro
Wie lid van MIRA is, kan gratis deelnemen of aan de helft van de prijs.