Lezing Stijn Van Nieuwenhuyse: Islam en sterrenkunde. Observatoria in de islamwereld (700 - 1600 AD)

21/10/2017 - 15:00
21/10/2017 - 17:30

Binnen de islamwereld nam de astronomie een bijzondere plaats in onder de wetenschappen. Heel wat wetenschappelijke en filosofische werken uit de antieke wereld werden bestudeerd en becommentarieerd. Hiermee werd de grondslag gelegd voor innovatief onderzoek zodat nieuwe ideeën geïntroduceerd werden en een reeks van technologische doorbraken volgde. Vele van deze vernieuwingen zouden later Europa bereiken, waar ze opnieuw dienden als startpunt voor verdere ontwikkelingen.

Om een overzicht te geven van deze rijk gevulde geschiedenis wordt het observatorium genomen als invalshoek. In deze uiteenzetting zullen verschillende locaties met observatoria besproken worden, gaande van Baghdad in de 8e eeuw tot Istanbul in de 16e eeuw. Inleidend zal telkens de culturele context van het observatorium toegelicht worden. Er zal kort gesproken worden over de algemene organisatie en de werkzaamheden van de instelling. Een belangrijk aandachtspunt vormen de astronomen die er werkten: wie waren de voornaamste figuren en wat waren hun theorieën die ze ontwikkelden. Vaak waren deze wetenschappers niet louter theoretici, maar bleken ze eveneens uitstekende instrumentenbouwers te zijn. Daarom wordt ook stilgestaan bij de verschillende instrumenten die op dat moment gangbaar waren.

Stijn Van Nieuwenhuyse is als praktijkassistent verbonden aan de Vakgroep talen en culturen, afdeling Nabije Oosten en Islamwereld van de UGent.