21 september: heldere vuurbol waargenomen (update3)...

Bolide 21 september: update 3 (16h30m)

En een héél indrukwekkend filmpje werd gemaakt door een gespecialiseerde camera bij ESTEC in Noordwijk, hij maakt deel uit van het Franse FRIPON-netwerk voor de detectie van meteoren.

Bovendien is er ondertussen al een iets professioneler kaartje beschikbaar van het traject, gemaakt door Marco Langbroek (een Nederlands specialist ter zake), waarop ook het hoogteverloop te zien is. Het zijn wel nog voorlopige resultaten, op basis van de all-sky foto's uit Ermelo en Oostkapelle (Koen Miskotte en Klaas Jobse).

Traject door Marco LangbroekTraject door Marco Langbroek

Bolide 21 september: update 2 (13h00m)

En ondertussen zijn er al een viertal beelden van zogenaamde "all-sky-camera's" beschikbaar, en dat geeft natuurlijk op slag véél nauwkeuriger gegevens dan zelfs de allerbetrouwbaarste visuele melding...
Het gaat om camera's die door amateur-astronomen ingezet worden (zo mogelijk elke heldere nacht) juist met de bedoeling om dergelijke bolides vast te leggen.
We verwachten dat daar de volgende dagen wel exacte resultaten van zullen verschijnen (traject, hoogte, een schatting van de afmeting van het steentje,...), maar we zijn zelf alvast aan het rekenen geslagen en dit kaartje geproduceerd.

Traject bolide boven NederlandTraject bolide boven Nederland

Bemerk vooral hoe de waarnemingspost in Ermelo bijna pal onder het traject lag (de bolide ging er dan ook nagenoeg pal door het zenit), terwijl die in Twisk als enige merkelijk noordelijk van het traject lag (en daar zag men de bolide dan ook in het zuidelijk deel van de hemel).
De waarnemingspost in Wilderen (JM Biets) lag er het verst van, waardoor de bolide er héél laag aan de horizon verscheen (en daar heeft men altijd veel meer last van sluierbewolking). Begin en einde van het traject zijn voor deze post dan ook véél minder nauwkeurig.

ErmeloErmelo
OostkapelleOostkapelle
TwiskTwisk
WilderenWilderen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bolide 21 september: update 1 (23h10m)

Op basis van de waarnemingen die we nu binnen kregen, begint het al stilaan duidelijk te worden dat het traject van de bolide zich met zekerheid boven Nederland afspeelde. Zelfs de meest Noordelijke waarnemingen uit België zagen de lichtstreep ten noorden van ons, gaande van oost naar west, met slechts een kleine neerwaartse helling.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Donderdagavond 21 september: de laatste dag van de zomer was mooi zonnig, en blijkbaar zaten nog velen buiten na te genieten want we kregen véél waarnemingen binnen van die heldere vuurbol ("bolide", de term die we gebruiken voor de helderste meteoren) die nèt na 21h zomertijd zichtbaar was.

Meteoroïden branden typisch op in de dampkring vanaf 120km hoogte tot 80km hoogte. Dus dat zie je inderdaad vanuit een héél ruime regio...
Wij kregen alvast waarnemingen binnen vanuit zowat het ganse land (van Deerlijk/West-Vlaanderen tot Dilsen in Limburg), en van collega's horen we dat het ook in een groot deel van Nederland gezien werd

Heeft u 'm ook gezien? Dan kan u de waarneming doorgeven op het centrale meldpunt