Wachten op de nieuwe zonnecyclus

Volgens een internationaal panel van zonnefysici van de NOAA zou de volgende zonnecyclus in maart 2008 op gang komen. Dat is aanzienlijk later dan enkele jaren geleden werd verwacht.

De Zon doorloopt een cyclus met elke elf jaar een activiteitsmaximum, waarbij extra veel zonnevlekken en uitbarstingen te verwachten zijn. Tijdens zo'n zonnemaximum ontstaan ook zonnestormen van elektrisch geladen deeltjes, die storingen teweeg kunnen brengen in het radioverkeer en in satellieten. De sterkte van een zonnemaximum kan voorspeld worden op basis van metingen aan magnetische velden, maar voor de aankomende cyclus (nummer 24) liepen de voorspellingen van verschillende modellen sterk uiteen. Volgens het ene model zou cyclus 24 relatief kalm blijven; volgens het andere model stond er juist een extreem krachtig maximum voor de deur. Inmiddels zijn de experts het erover eens dat er geen uitzonderlijk grote activiteit te verwachten valt, en dat de nieuwe cyclus pas later op gang zal komen dan oorspronkelijk werd verwacht. Het maximum vindt eind 2011 of begin 2012 plaats.

Bron: NOAA