28/11: heldere vuurbol gezien in de ochtendspits

Blijkbaar start de ochtendspits steeds vroeger, zelfs deze vuurbol om 7h16m (!!) leverde héél veel meldingen op...
En de technologie staat ook niet stil: de "dashcam" van Michael Borms registreerde de lichtflits vanop de A12 ter hoogte van het Fort van Breendonk. Te zien op ons YouTube-kanaal.

Let wel: om alles wat verwarrender te maken was er blijkbaar 5 minuutjes eerder al een eerste -zwakkere- bolide te zien, deze was véél noordelijker (en hoger) aan de hemel te zien.

Waarnemingen kwamen er trouwens uit nagenoeg het ganse land (en erbuiten), van Limburg tot West-Vlaanderen, van Zeeland tot Vlaams-Brabant.
Op basis van al deze gegevens werd onderstaand -héél voorlopig- kaartje van het traject bepaald, uitgaande van de héél lage stand (de meeste waarnemers zaten trouwens in de wagen of de fiets, dus keken zowieso laag boven de grond...).

We gingen uit van een aanvangshoogte van 120km (begin van het "opbranden") en een eindhoogte van 80km (einde van het "opbranden"), daar kan wel nog wat speling op zitten. Voor wat de richting betreft is de nauwkeurig wel véél groter.
We wachten nu nog op waarnemen en foto's (o.a. van het professionele Fripon-netwerk) uit Frankrijk, hoogstwaarschijnlijk zal de afstand nog wel iets dichterbij blijken te zijn...

Over de afmetingen van het "steentje" dat opbrandt: hangt een beetje af van de samenstelling (meer ijzer, meer steen,...) maar bedraagt meestal slechts enkele centimeter. Maar het opbranden gebeurt in zo korte tijd dat er héél veel energie vrijkomt, die op zijn beurt de gassen in de atmosfeer doet opgloeien (en dat verklaart de enorme intensiteit: niet zozeer het opbranden zelf, maar het "gloeien" van de lucht).

Heeft u hem ook gezien? Vergeet dan niet om je waarnemingen door te geven op het internationale meldingspunt van de IMO.