Sterrenwacht

Nieuwe montering voor oude telescoop

M750Fork.thumbnail

De Kuttertelescoop vormt zo'n beetje hét symbool van MIRA. Het is de oudste telescoop van de volkssterrenwacht, en de koepel die hem huisvest -helemaal zelf gebouwd trouwens- was één van de drie onderdelen van MIRA bij onze officiële opening in 1967 (samen met de planetariumzaal en de reusachtige armillairsfeer ). Ondertussen is er natuurlijk héél wat bijgekomen...


De 110 mm protuberansenkijker

P3100070 small.thumbnail
Ook wie overdag MIRA bezoekt wil natuurlijk liefst waarnemingen verrichten. Daarom hebben we een resem unieke toestellen in gebruik, en deze protuberansenkijker is hiervan één der laatste aanwinsten.
Medio 2009 werd hij voor het eerst ingezet (naast de Schmidt-Cassegrain, zoals te zien op de foto's), maar sinds het voorjaar 2010 staat hij permanent gemonteerd aan de zijde van de Kuttertelescoop.


De 120 mm ED-refractor: haarscherpe beelden van Maan en Zon!

120mm ED achtergrond bewerkt small_0.thumbnail

Voor het waarnemen van Maan, Zon en planeten gaat er niets boven een goede lenzenkijker: omdat er geen vangspiegeltje in de lichtweg staat kunnen ze immers de allerscherpste beelden garanderen.

Tot voor kort moest men hiervoor echter ofwel héél diep in de geldbuidel tasten, ofwel opteren voor een extreem lange telescoop. Zoniet werd de winst in scherpte immers teniet gedaan door de toenemende kleurfout, iets waar spiegelkijkers dan weer geen last van hebben.


De Obsession dobson: een 45 cm lichtkanon...

Groot, groter, grootst... Deze reuzen-dobsontelescoop heeft een spiegeldiameter van zomaar eventjes 450mm, en is daarmee een goede 4000 keer krachtiger dan het menselijk oog! Het is dan ook de krachtigste telescoop op MIRA: onze vorige reuzen meten 'slechts' 300 en 350 mm!
Deze kijker wordt dan ook bij uitstek gebruikt om de zogenaamde "deep-sky-objecten" aan onze bezoekers te tonen: sterrenhopen, nevels, melkwegstelsels,... kortom: zowat alles wat buiten ons zonnestelsel ligt.


Carte de membre et abonnement

La carte de membre et l'abonnement vous donnent une multitude d'avantages. Nous vous proposons plusieurs formules:

 • l'abonnement à notre magazine trimestriel (en néerlandais)
 • carte de membre
 • carte de membre pour toute la famille
 • carte de membre plus
 • carte de membre plus pour toute la famille

Contact

Observatoire Public Mira

Stratenplan 2008 Frans.thumbnail

Abdijstraat 22
1850 Grimbergen
Tel: 02/269.12.80
Fax.: 02/269.10.75
Email: info@mira.be


Lidmaatschap

Het lidmaatschap van MIRA geeft recht op een hele resem voordelen. Om een keuze op maat aan te bieden zijn volgende formules mogelijk:

 • gewoon lidmaatschap
 • familielidmaatschap
 • lidmaatschap plus
 • familielidmaatschap plus

N.B.: al deze formules lopen per kalenderjaar (dus januari-december). Wie zich echter na 1 juli inschrijft betaalt slechts de halve prijs (er rest dan ook maar een half jaar).

Gewoon lidmaatschap


Vaste Medewerkers

Volkssterrenwacht Mira vzw wordt ondersteund door drie vast in dienst zijnde medewerkers, die instaan voor de dagelijkse werking van de vzw. Zij zorgen zowel voor het administratieve werk als voor onderhoud, creatieve activiteiten, rondleidingen en permanentie tijdens de openingsuren van de sterrenwacht.

Francis Meeus

In actie 1_0


Werkgroepen Mira

De samenwerking in Volkssterrenwacht Mira is georganiseerd in een aantal werkgroepen, die zich op een specifiek deelgebied van de activiteiten binnen de sterrenwacht richten. Elke werkgroep staat open voor deelname door ieder lid van de sterrenwacht.

De Werkgroepen

Bibliotheek

Werkgroepleiders : Geertrui Cornelis en Ton Smits


Bestuur

Het bestuur van volkssterrenwacht MIRA vzw telt 8 leden:

 • Eddy Van Geel, Voorzitter
 • Erik De Sutter, Ondervoorzitter
 • Roland Verbeiren, Secretaris en Penningmeester
 • Michiel Coltura
 • Frank Deboosere
 • Bart Declercq
 • Luc Jaspers
 • Bart Van Humbeeck


Inhoud syndiceren