Lezing

Lezing Steven Krekels: Proba-V waakt vanuit de ruimte voor een meer duurzame wereld

22/04/2017 - 15:00
22/04/2017 - 17:30

VITO Remote Sensing: See The Bigger Picture

Hoe kunnen we waterkwaliteit monitoren vanuit de ruimte? Of hoe gaan we oogsten voorspellen met behulp van o.a. satellietbeelden? En hoeveel zonnepotentieel heeft uw dak of alle daken van Vlaanderen? Allemaal belangrijke maatschappelijke onderwerpen waarvoor Remote Sensing of Aardobservatie oplossingen aanbiedt.


Lezing Walter Van Rensbergen: Zonder sterren waren wij er niet

11/03/2017 - 15:00
11/03/2017 - 17:30

Wat is het boeiend om op Aarde rond te lopen, en ons te kunnen bezig houden met de dingen die ons interessant en zinvol lijken. De planeet waarop wij leven is het ruimteschip waarmee wij jaarlijks een toertje rond de Zon maken, en als het 's avonds donker wordt, kunnen we honderden tot duizenden sterren waarnemen aan de nachtelijke hemel.

maxresdefault


Lezing Karolien Lefever: De paradepaardjes van het BIRA

18/02/2017 - 15:00
18/02/2017 - 17:30

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) vierde eind 2014 haar vijftigste verjaardag. In meer dan een halve eeuw wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de ruimte-aeronomie, dat wil zeggen de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde, van andere planeten, en de kosmische ruimte, werden er door het BIRA al heel wat opzienbarende projecten gerealiseerd.

Aankondiging_talk


Lezing Tony Dethier: Zoektocht naar onze plaats in het universum

22/10/2016 - 15:00
22/10/2016 - 17:30

We leven in een zeer interessante tijd, niet alleen op het gebied van het sterrenkundig onderzoek. De ene opzienbarende ontdekking volgt na de andere. Misschien is het daarom goed even stil te staan bij de vraag: "Hoe is de zoektocht naar onze plaats in dit schitterende universum verlopen?"

wormhole 2


Lezing Hugo Van den Broeck: Spectroscopie in de sterrenkunde, een boeiende uitdaging voor amateurastronomen

17/09/2016 - 15:00
17/09/2016 - 17:30

Sterren staan allemaal zo heel ver weg, hoe kunnen we ze dan toch op een afdoende manier bestuderen om veel aan de weet te komen over hun aard en hun eigenschappen? Daarvoor beschikken astronomen over een techniek die het mogelijk maakt om het sterlicht dat ons bereikt op een heel grondige manier te bestuderen, namelijk de spectroscopie. Het sterlicht wordt daarbij uitgesmeerd van korte naar lange golflengten en in het verkregen spectrum krijgen we zicht op de samenstelling van het licht.

Dispersion_prism


Lezing Nicki Mennekens: Type Ia Supernova: wanneer een witte dwergster ontploft

16/04/2016 - 15:00
16/04/2016 - 17:00

Naar menselijke normen bestaan sterren oneindig lang, maar op een kosmologische tijdschaal bekeken komt er ook aan elke sterrenleven een einde. Soms gaat dat einde gepaard met een onvoorstelbaar krachtige ontploffing, waarbij de helderheid van de ster zodanig toeneemt dat deze zogenaamde supernova meer licht kan uitstralen dan het sterrenstelsel waarin dit gebeuren zich voordoet.


Lezing Petra Vanlommel: Krachtige zonnestorm op komst! Solar Orbiter en PROBA3 onderzoeken het geheim achter zonneuitbarstingen

10/12/2016 - 15:00
10/12/2016 - 17:00

De Zon is een uiterst boeiend studieobject dat aan de oorsprong ligt van het zogenaamde ‘ruimteweer’. De studie van het ruimteweer is een jonge wetenschappelijke discipline met toenemend belang vanwege de impact van zonnestormen op onze hoog-technologische maatschappij.


Lezing Bart Buelens: Sterke staaltjes van astrostatistiek

27/02/2016 - 15:00
27/02/2016 - 17:00

In de hedendaagse sterrenkunde worden massaal gegevens verzameld. Van miljoenen sterren, sterrenstelsels en andere objecten zijn metingen bekend van lichtkracht, massa, rotatiesnelheid of andere kenmerken. Informatie afleiden uit deze gegevens gebeurt het handigst met behulp van computers, waarbij statistische methoden worden gebruikt. Dit is het vakgebied van de astrostatistiek.


Lezing Thierry Moorkens: Variaties in de baan van de Aarde rondom de Zon en de invloed daarvan op ons klimaat

30/01/2016 - 15:00
30/01/2016 - 17:00

Op het eerste gezicht lijkt alles stabiel te verlopen in ons zonnestelsel, maar wie het allemaal nauwkeurig bestudeert en berekent, komt al gauw aan de weet dat de onderlinge afstand tussen de Zon en de planeten voortdurend verandert, en dat impliceert natuurlijk ook variaties in de gravitatie-effecten die alle objecten op elkaar uitoefenen.

Wat onze planeet betreft evolueert de aardbaan voortdurend van bijna cirkelvormig naar een duidelijk excentrische ellips. Daarbovenop komen variaties in de helling van de aardas en ook een precessiebeweging ervan.


Lezing Emiel Beyens "100 jaar algemene relativiteitstheorie en het belang ervan voor de moderne kosmologie"

14/11/2015 - 15:00
14/11/2015 - 17:30

Vraag aan jong en oud naar de grootste wetenschapper aller tijden en je zal vaak als antwoord te horen krijgen: Albert Einstein.Inhoud syndiceren