Werkgroep Bibliotheek

Werkgroepleiders : Geertrui Cornelis en Ton Smits

Houdt zich bezig met alles wat verband houdt met de bibliotheek op Mira, het bemannen van die bibliotheek tijdens de openingsuren, de inventaris van beschikbare werken, de aankoop van nieuwe werken,...