Werkgroep Informatica

Werkgroepleiders : Bart Declercq en Philippe Mollet

Beheert alles wat met IT te maken heeft op de sterrenwacht, de computer- en netwerkinfrastructuur en de website