Werkgroep Jeugd

Werkgroepleiders: Vincent Ceulemans, Alphonsine Pelgrims.

Dit is eigenlijk een duale werkgroep, langs de ene kant staan verschillende jongeren in voor een actieve Jeugdkern op Mira met elke maand een bijeenkomst, daarnaast worden ook jaarlijks jeugdcursussen georganiseerd waarmee we jongeren kennis leren maken met sterrenkunde en natuurlijk ook enthousiaste nieuwe medewerkers trachten aan te trekken.