Werkgroep Rondleidingen

Werkgroepleider : Francis Meeus

Deze werkgroep helpt de vaste medewerkers in de coördinatie en het uitvoeren van de rondleidingen op Mira. Ze tracht nieuwe vrijwillige medewerkers wegwijs te maken over het verloop van rondleidingen en het gebruik van het didactisch materiaal.