Privacyverklaring - Volkssterrenwacht Mira en de bescherming van persoonsgegevens


Volkssterrenwacht MIRA is overtuigd van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Daarom voeren wij een beleid waarbij onze werking in overeenstemming is met de nieuwe Europese regelgeving in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2016 in werking is getreden.

U kan ons in verband met deze privacyverklaring steeds persoonlijk contacteren op de volkssterrenwacht zelf: Volkssterrenwacht MIRA, Abdijstraat 22 – 1850 Grimbergen, ofwel via telefoon: 02/269 12 80 of via e-mail: privacy@mira.be

Ondernemingsnummer: 0408155709

Rechtspersonenregister: Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Volkssterrenwacht MIRA vzw verwerkt met het oog op volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie
 • Versturen van onze nieuwsbrief (uitvoering overeenkomst leden)
 • Informeren over de werking en activiteiten van Volkssterrenwacht MIRA (gerechtvaardigd belang)
 • Bijwonen van activiteiten georganiseerd door Volkssterrenwacht MIRA (inschrijving door de betrokkene voor zichzelf en/of personen uit zijn kennissenkring)
 • Deelnemen aan activiteiten van de werkgroepen die op Volkssterrenwacht MIRA actief zijn (uitvoering overeenkomst leden)
 • Versturen van informatie via onze Yahoo-mailinglijst (keuze en toestemming van de bestemmeling)
 • Bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Respecteren van bewaartermijnen van boekhoudkundige gegevens (wettelijke verplichting)

Van wie houden wij welke persoonsgegevens bij?

Volkssterrenwacht MIRA gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Leden en oud-leden van Volkssterrenwacht MIRA vzw

Persoonlijke identiteitsgegevens:

 • naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortejaar (voor uw informatie en statistiek + wettelijke verplichting t.o.v. -16-jarigen)
 • Type lidmaatschap en historiek (voor uw informatie en statistiek)
 • Hoedanigheid binnen de vereniging als lid, effectief lid, lid werkgroep, bestuurslid, medewerker, ... (voor uw informatie)

Cursisten van Volkssterrenwacht MIRA vzw

Persoonlijke identiteitsgegevens:

 • naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortejaar (voor uw informatie en statistiek + wettelijke verplichting t.o.v. -16-jarigen)
 • Type cursus en historiek (voor uw informatie en statistiek)

Gebruikers documentatiecentrum en bibliotheek van Volkssterrenwacht MIRA vzw

Persoonlijke identiteitsgegevens:

 • naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortejaar (voor uw informatie en statistiek + wettelijke verplichting t.o.v. -16-jarigen)
 • Boeken die momenteel zijn uitgeleend uit de MIRA-bibliotheek (herinneren aan de uitleenperiode en eventuele boetes voor late teruggave)
 • Boeken die ooit zijn uitgeleend (voor uw informatie en voor statistische kijk op de uitleningen)

Ontvangers digitale nieuwsbrief van Volkssterrenwacht MIRA vzw

Persoonlijke identiteitsgegevens:

 • e-mailadres (keuze en toestemming van de bestemmeling)

Verantwoordelijken groepsbezoeken aan Volkssterrenwacht MIRA vzw

Persoonlijke identiteitsgegevens:

 • naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (voor communicatie en statistiek)

Verstrekking aan derden

De gegevens die we over u verkregen hebben verstrekken wij aan derde partijen voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, en voor zover dit strikt noodzakelijk is.

Meer bepaald doen we dit voor:

 • het verzorgen van de website van Volkssterrenwacht MIRA vzw
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur van Volkssterrenwacht MIRA vzw
 • het voorzien van een wettelijke verzekering voor de vaste en vrijwillige medewerkers van Volkssterrenwacht MIRA vzw
 • het verspreiden van de nieuwsbrief en uitnodigingen.

Met deze partijen (gegevensverwerkers) hebben wij een overeenkomst waarbij deze zich engageren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te respecteren.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen gegevensverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Dit is dus zeker ook het geval voor alle mogelijke commerciële doeleinden.

Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij wisselen geen persoonsgegevens uit met partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Volkssterrenwacht MIRA vzw bewaart persoonsgegevens in een voor onbevoegden niet toegankelijk archief.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U hebt recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die we over u opgeslagen hebben.
 • U hebt recht op schrapping of het anoniem maken van deze gegevens, voor zover dit de werking van de vereniging en haar verplichtingen niet in de weg staat. 

Om op deze rechten beroep te doen stuurt u een e-mail naar privacy@mira.be of komt u volgens afspraak persoonlijk langs op ons secretariaat, Volkssterrenwacht MIRA vzw, Abdijstraat 22 – 1850 Grimbergen. 

Website www.mira.be

De MIRA-website maakt gebruik van tracking om de werking te verbeteren. Zoals veel websites verzamelen wij informatie die uw browser ons toestuurt wanneer de site bezocht wordt.

Deze data bevat onder meer uw IP-adres en info over  uw browsertype en operating system, alsook het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt statistisch gebruikt om onze site te verbeteren.

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het verwerken van de gegevens, en die staat expliciet geconfigureerd om enkel anoniem gemaakte data te loggen, er worden via die weg dus geen AVG-gevoelige data opgeslagen. 

De weblogs bewaren het IP-adres, maar die worden slechts één dag bewaard. Dat gebeurt met als enige doel het verzekeren van de correcte werking van de website in geval van zaken als overbelasting van de website of misbruik. 

In dit verband verwijzen we ook door naar de privacy-politiek van Combell (voor de hosting) en Google (voor de Analytics):

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met data, welke een anonieme, maar unieke identificatie mogelijk maken of gebruikt kunnen worden om enkele voorkeuren als taal of inlogsessies bij te houden. Deze bestanden kunnen op uw computer opgeslagen worden en bij een volgend bezoek opnieuw gebruikt. U kan uw browser zo instellen dat deze cookies geweigerd worden. Indien u daarvoor opteert, kan het zijn dat bepaalde gedeelten van onze website niet volledig toegankelijk zijn of niet naar behoren werken. 

Wijziging Privacyverklaring

Volkssterrenwacht MIRA vzw kan ten allen tijde zijn privacyverklaring wijzigen. Dergelijke wijziging worden aangekondigd op onze website en via onze digitale nieuwsbrief.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd en herzien op 22/05/2018.