Nacht van de Duisternis


14 oktober 2023 19:00 – 23:00
Kijk-activiteit

Met de jaarlijkse Nacht van de Duisternis proberen de Vereniging Voor Sterrenkunde, de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Bond Beter Leefmilieu en diverse natuurverenigingen de aandacht te vestigen op de immense lichthinder (en de daarmee gepaard gaande energieverkwisting) waar ons land erg onder te lijden heeft, en die het steeds moeilijker maakt om in onze contreien nog te kunnen genieten van de pracht van de sterrenhemel.

Ook onze volkssterrenwacht is vanzelfsprekend van de partij ter gelegenheid van deze Nacht van de Duisternis.

 

 

Indien de lokale overheden en andere betrokkenen voldoende gevolg geven aan onze vraag om tijdens deze nacht een serieuze inspanning te doen via het doven van al te nadrukkelijke en overvloedige verlichting in onze omgeving, zullen de gevolgen daarvan voor alle natuur- en sterrenliefhebbers merkbaar zijn.

Op MIRA zetten wij ons beste beentje voor om de bezoekers bij helder weer een mooie waarnemingsavond aan te bieden: planeten Jupiter en Saturnus zijn ongetwijfeld de blikvangers, maar we kunnen ook een (zeer verre) blik werpen op de twee andere reuzenplaneten Uranus en Neptunus. We tonen ook mooie gekleurde dubbelsterren en een aantal fraaie neveltjes en sterrenhopen met onze telescopen.

Voor de liefhebbers is er in onze multimediazaal een voorstelling over wat het sterlicht ons vertelt vanuit het duister van het heelal.

 

 


Aanvang: 19h

Toegang: 4 euro / kinderen tot 10 jaar: gratis