Scholen


Sinds onze beginjaren is één van de hoofddoelstellingen van Volkssterrenwacht MIRA jongeren wegwijs te maken in de wondere wereld van sterrenkunde, ruimtevaart, weerkunde en aanverwante onderzoeksdomeinen. De naam 'Mira' verwijst naar de verwondering, en die verwondering proberen wij met veel enthousiasme door te geven aan al onze bezoekers, zeker ook aan de schoolgaande jeugd.

MIRA ontvangt effectief jaarlijks zeer vele schoolgroepen, van kleuters via lager en secundair tot studenten uit het hoger onderwijs.

Voor deze doelgroep voorzien wij een speciaal programma, aangepast aan hun leeftijd, studierichting en in overeenstemming met de leerplannen van het ministerie van onderwijs en met de wensen van de begeleidende leerkrachten. Uiteraard staat het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid ook centraal in ons aanbod naar scholen toe.

Aangezien je op MIRA het grootste telescopenpark uit de Benelux aantreft, is een bezoek aan het waarnemingsterras een absolute must tijdens een bezoek: we nemen een kijkje in de grote telescoopkoepels en leggen uit hoe we onze kijkers gebruiken om sterren en planeten te kunnen observeren. En bij helder weer zijn echte waarnemingen met de telescoop natuurlijk ook aan de orde, waarbij iedereen de kans krijgt om zelf één of meerdere hemelobjecten waar te nemen.

In de gebouwen van MIRA maken de leerlingen via experimenten, maquettes en fraai beeld- en filmmateriaal kennis met de Zon, Maan, planeten en sterren, en met onze bijzondere plaats in dat oneindig grote universum.

Op basis van onze jarenlange ervaring bieden wij een aantrekkelijk programma op maat aan, waarbij degelijke inhoud gecombineerd wordt met een boeiende manier om die inhoud over te brengen.

 

Experiment met plasma
Experimenteren met plasma om de werking van de Zon te leren begrijpen

 

Leerkrachten die dat wensen kunnen een programma opstellen in overleg met de educatieve medewerkers van de volkssterrenwacht. Dat kan via concrete afspraken bij de reservatie, of via een voorafgaand bezoek op MIRA zelf.

Een gedetailleerd overzicht met alle praktische info i.v.m. programma, prijs, reservatie, enz. vind je via onderstaande links: