Jeugdkampen


Volkssterrenwacht MIRA organiseert in 2021 opnieuw drie edities van de populaire cursus voor jongeren van 9 tot 14 jaar: van maandag 5 tot vrijdag 9 juli, van maandag 16 tot vrijdag 20 augustus en van maandag 23 tot vrijdag 27 augustus.

Data voor 2022: maandag 4 tot vrijdag 8 juli en maandag 22 tot vrijdag 26 augustus.

 

Jongerencursus 2021

 

Het thema in 2021 zal zijn 'De Aarde in gevaar', over mogelijke scenario's van inslagen vanuit de ruimte, andere gevaren van buiten af, en ook dingen die van binnenuit kunnen mislopen.

Dat klinkt misschien angstaanjagend, maar toch zal het een leuke cursus zijn met heel wat humor en met een positieve boodschap dat we leven op een prachtige planeet en dat we ons niet bang moeten laten maken door onheilsprofeten zonder kennis van zaken. Dat het anderzijds van belang is om ons bewust te zijn van de kwetsbaarheid van onze planeet en dat we zelf in dit verband ook een rol te spelen hebben.

 

Steeds weer kunnen we op MIRA tijdens rondleidingen, waarnemingsavonden e.d. vaststellen hoe laaiend enthousiast jongeren zijn voor alles wat met sterrenkunde en ruimtevaart te maken heeft. Toen we in 2001 tijdens de eerste week van de paasvakantie met onze totaal vernieuwde jongerencursus van start gingen, waren de verwachtingen bijgevolg hoog gespannen. Terecht, zo bleek, want het jeugdige volkje dat wij op MIRA mochten ontvangen maakte er samen met ons een schitterende week van, vol sterrenkunde en plezier. Ook de volgende edities verliepen succesvol en leidden telkens opnieuw tot grote tevredenheid en enthousiasme bij zowel deelnemers als begeleiders.

Van 5 tot 9 juli, van 16 tot 20 augustus en van 23 tot 27 augustus kunnen een twintigtal jongeren van 9 tot 14 jaar vijf volle dagen (activiteiten van 9 uur tot 16.30 uur, opvang van 8 tot 18 uur) op MIRA terecht om samen met ervaren en deskundige begeleiders op een speelse en toch instructieve manier op verkenning te trekken doorheen de wondere wereld van sterren, planeten, ruimtetuigen en nog zo veel meer.

 

Programma

Kometen maken gaat gepaard met veel gas en stof...
Kometen maken gaat gepaard
met veel gas en stof...
Op het programma vind je o.a. een cursus sterrenkunde, er is een razend drukke experimenteernamiddag waarbij we kennismaken met de verschillende natuurkrachten, we maken een uitstap naar het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht voor een VIP-voorstelling en naar het Museum voor Natuurwetenschappen waar we oog in oog komen te staan met een unieke collectie meteorieten en een vragenzoektocht voorgeschoteld krijgen die ons niet alleen langs de dinosauriërs voert, maar ook bij de collecties spinnen, insecten, vissen, planten, gesteenten en mineralen, enzovoort. We komen op speelse wijze allerlei geheimen te weten over grote en kleine telescopen, er zijn allerhande quizzen, spelletjes en experimenten, we knutselen zelf een ruimtetuig in elkaar, we lanceren om ter hoogst waterraketten en steken zelf een komeet in mekaar. Een virtuele en gevaarvolle reis langs de Zon en de planeten staat ook op het programma. En we werpen kritische blikken op slechte sterrenkunde. Voorts gaan we ook op zoek naar een ontbrekend ingrediënt in ons heelal: met een twintigtal jonge detectives bij de hand moet dat zeker wel lukken…

Door een wormgat kruipen is alleen weggelegd voor durvers!
Door een wormgat kruipen is
alleen weggelegd voor durvers!

 

Het concrete programma voor deze jaargang vind je in bijlage.

De deelnemersprijs bedraagt € 140,-

In deze prijs zitten inbegrepen: cursusgeld / excursie / draaibare sterrenkaart / knutselmateriaal e.a. / vrije toegang voor 3 personen voor een avondje Astroclub op MIRA.

Het programma van de edities van 2021 vind je onderaan deze pagina in bijlage.

De verantwoordelijke voor de jongerencursus is Francis Meeus.

 

 

 

 

Recht op een fiscaal attest?

Onze jongerencursussen zijn erkend door de gemeente waardoor we fiscale attesten kunnen geven voor de deelnemers die op het moment dat de cursus plaatsvindt jonger zijn dan 14 jaar. Dit betekent dat je het inschrijvingsgeld fiscaal in aftrek kan brengen voor een bepaald bedrag per dag per kind.

Voor het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) is dat bedrag door de overheid bepaald op maximaal € 13,00 per dag en per kind.
Voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) is dat bedrag opgetrokken tot € 13,70.
Het bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.

Meer info over fiscale attesten voor kinderen via deze link van de Vlaamse overheid.

Wij bezorgen de ouders na verloop van de cursusweek per kind automatisch een dergelijk fiscaal attest.

 

Hoe inschrijven?

Om zeker te zijn dat de cursus nog niet volzet is of voor alle mogelijke informatie in verband met deze cursus kan je telefonisch contact opnemen met de volkssterrenwacht op het nummer 02/269.12.80 of stuur je een e-mail naar francis@mira.be.

We hebben volgende gegevens nodig van de kinderen die deelnemen: voornaam, naam, geboortedatum en adres, alsook een telefoon- of gsm-nummer en e-mailadres van één van of allebei de ouders.

Aangezien we ons beperken tot maximaal 24 deelnemers is het best tijdig in te schrijven. Dat kan door ons eerst telefonisch of via e-mail te bevestigen dat je zoon of dochter effectief wil deelnemen aan onze jongerencursus en vervolgens het volledige bedrag (€ 140) of een voorschot van € 40 over te schrijven op rekeningnummer BE67-0000-7722-0787 van Volkssterrenwacht MIRA met de vermelding Jongerencursus startdatum 2021 (5 juli, 16 augustus of 23 augustus) + naam zoon/dochter. Die overschrijving doe je binnen de twee weken na je bevestiging. Eens we het volledige bedrag of het voorschot op onze rekening ontvangen hebben, is de inschrijving definitief en sturen we jou via e-mail een bevestiging hiervan. Het totale bedrag dient in ieder geval een week voor de cursus van start gaat betaald te zijn. Indien dit niet het geval is wordt de inschrijving als nietig beschouwd.

 

Annulering?

Enkel op basis van een medisch attest dat betrekking heeft op de periode waarin de cursus plaatsvindt zullen wij het volledige cursusgeld terugstorten. Bij annuleringen omwille van andere redenen zal het voorschot niet terugbetaald worden.

MIRA kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat een editie van de jongerencursus om organisatorische redenen niet kan doorgaan. In dat geval wordt het volledige bedrag terugbetaald, zonder schadeloosstelling of intresten.

 

Beeldmateriaal en privacy

Tijdens de activiteiten op Volkssterrenwacht MIRA wordt er vaak ook beeldmateriaal gemaakt. Deelnemers aan onze activiteiten gaan er impliciet mee akkoord dat dit beeldmateriaal kan gebruikt en gepubliceerd worden in een context die relevant is als illustratief betreffende de aard van onze activiteiten. Wij verbinden er ons toe dat het gepubliceerde beeldmateriaal nooit aanstootgevend of compromitterend zal zijn voor de betrokkenen. U hebt de mogelijkheid om de verwijdering te vragen van foto's waar u of uw kind prominent als hoofdonderwerp op staan afgebeeld. Foto's mogen op geen enkele wijze gereproduceerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MIRA en de eventueel op de foto's zelf afgebeelde personen.

Voor meer info over het privacybeleid van Volkssterrenwacht MIRA kan je terecht op deze pagina van onze website.

 

Komt de waarheid uit een kindermond?

Hier enkele deelnemers zelf aan het woord over de cursus die ze net achter de rug hebben.

Vraag: "Wat vond je van onze jongerencursus in het algemeen?"

Antwoord: "Het was gewoon superwijs" (Kalindi, 9 jaar) * "Interessant en leerrijk, veel beter dan school. Eigenlijk: de MAX" (Astrid, 13 jaar) * "Tof, tof en nog eens tof!!!" (Anaïs, 10 jaar) * "Niet heel leuk, maar giga leuk !!!" (Robin, 11 jaar)

Vraag: "Welke onderdelen vond je het leukst en waarom?"

Antwoord: "Alles omdat we leuke proefjes deden en zo van die dingen" (Pauline, 10 jaar) * "Waterraketten: explosies, yeah... (Tom, 13 jaar) *"De proefjeskoffer omdat ik die experimenten ongelooflijk vond" (Rebecca, 9 jaar) * "De uitstap die we op woensdag deden" (Amaury, 10 jaar) * "Waterraketten omdat we heel nat werden" (Marjolein, 12 jaar) * "De leuke dingen vond ik het leukst" (Laus, 9 jaar) * "Die wetenschappelijke truukjes, omdat je dan eens een keer kan nadenken over wat je gaat doen" (Niklas, 10 jaar) * "Door de telescoop naar de Zon kijken" (Yentl, 13 jaar)

Vraag: "Welke onderdelen vond je het minst leuk en waarom?"

Antwoord: "Sommige andere kinderen" (Anton, 11 jaar) * "Ik vond het jammer dat we zo snel door het dinomuseum moesten lopen want er is daar heel veel te zien" (Thomas, 14 jaar) * "De slinger van Foucault" (Tibo, 11 jaar) * "Vrijdag omdat ik pijn aan mijn tanden had" (Xavier, 13 jaar) * "Niks was stom!!!" (Maximiliaan, 9 jaar) * "Bij die les waar we moesten verkleinen" (Arnaud, 10 jaar) * "Het was wat te vroeg om op te staan" (Robbe, 12 jaar) * "Niets! Dit is een schandalige vraag" (Emma, 10 jaar) * "De lezingen waren saai, ik wist alles al" (Quiten, 11 jaar)

Vraag: "Heb je deze week voldoende over sterrenkunde bijgeleerd?"

Antwoord: "Ja, veel meer." (dezelfde Quinten van hier net boven, 11 jaar) * "Daar moet ik even over nadenken" (Lennert, 9 jaar) * "Ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" (Dion, 12 jaar) * "Ik versta nog niet alles wat jullie hebben uitgelegd, maar toch al meer dan vijf dagen geleden" (Lauren, 11 jaar) * "Voor mij was het iets te gemakkelijk" (Jan, 13 jaar) * "Ja x 10.000.000.000.000" (Dieter, 9 jaar) * "Zeker, nu weet ik het meeste van sterrenkunde van mijn familie" (Xander, 10 jaar)

 

 

Lid van de STEM-academie; een initiatief van de Vlaamse Overheid ter promotie van exacte wetenschap en techniek bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

STEM-academie

De STEM-academie kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. STEM verwijst naar Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (ingenieursvak) en Mathematics (wiskunde).

Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap en techniek in vrijetijdsverband stimuleren. Zo hoopt men meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector. Eén van de concrete acties in het STEM-actieplan is de oprichting van de STEM-academie. In de STEM-academie worden de organisatoren van buitenschoolse STEM-activiteiten verzameld. Het huidige aanbod is reeds velerlei en breidt nog steeds uit. 

De STEM-academie wordt gecoördineerd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Door al deze buitenschoolse STEM-activiteiten te bundelen op de portaalsite www.stem-academie.be worden een groter publiek en meer potentiële deelnemers bereikt. Daarnaast probeert de STEM-academie nieuwe activiteiten op te starten, zodat nog meer kinderen kunnen deelnemen aan een STEM-activiteit in hun regio.

Logo%20jongerencursussen%20met%20VLAIO.png