Jeugdkampen in de zomervakantie


Volkssterrenwacht MIRA organiseert in 2024 opnieuw drie edities van de populaire zomerkampen voor jongeren van 9 tot 14 jaar: van maandag 1 tot vrijdag 5 juli, van maandag 8 tot vrijdag 12 juli en van maandag 19 tot vrijdag 23 augustus.

 

Het kamp van 1 tot 5 juli is intussen volzet, hetzelfde geldt voor het kamp van 19 tot 23 augustus.

Alleen voor het kamp van 8 tot 12 juli zijn voorlopig nog plaatsjes vrij.

 

 

2024 Zomerkampen

 

 

Het thema in 2024 is 'De Aarde in gevaar', waarbij we via leuke en leerrijke voorstellingen en interactieve activiteiten kennismaken met allerlei gevaarlijke toestanden die reëel zijn maar waarvoor we toch niet meteen onze slaap moeten laten.

We beginnen met een lijstje te maken: welke gevaren komen vanuit het heelal? Welke hebben met onze planeet te maken? En voor welke gevaren zijn wij als mens zelf verantwoordelijk? We gaan proberen meer te snappen over aardbevingen en vulkanen. En we gaan op zoek naar inslagkraters op Aarde die stille getuigen zijn van botsingen tussen planetoïden of kometen uit ons zonnestelsel met onze eigen planeet. We proberen ons voor te stellen hoe gevaarlijk ontploffende sterren zijn en gaan na of we enige kans hebben in de loop van ons leven om hiermee geconfronteerd te worden.

We zullen in de loop van de week onze kampgasten heel wat interactieve opdrachten, experimenten, raadsels en oefeningen voorschotelen. Alvast veel succes aan alle deelnemers !!!

 

 

Onze zomerkampen: al een stevige traditie

Steeds weer kunnen we op MIRA tijdens rondleidingen, waarnemingsavonden e.d. vaststellen hoe laaiend enthousiast jongeren zijn voor alles wat met sterrenkunde en ruimtevaart te maken heeft. Toen we in 2001 tijdens de eerste week van de paasvakantie met onze totaal vernieuwde jongerencursus van start gingen, waren de verwachtingen bijgevolg hoog gespannen. Terecht, zo bleek, want het jeugdige volkje dat wij op MIRA mochten ontvangen maakte er samen met ons een schitterende week van, vol sterrenkunde en plezier. Ook de volgende edities verliepen succesvol en leidden telkens opnieuw tot grote tevredenheid en enthousiasme bij zowel deelnemers als begeleiders.

Van aanvankelijk twee edities - waarvan eentje in de paasvakantie, evolueerden we naar drie edities per jaar, telkens in de zomervakantie. Dit zal ook het geval zijn voor onze zomerkampen anno 2024.

 

 

Van 1 tot 5 juli, van 8 tot 12 juli en van 19 tot 23 augustus kunnen een twintigtal jongeren van 9 tot 14 jaar vijf volle dagen (activiteiten van 9 uur tot 16.30 uur, opvang van 8 tot 18 uur) op MIRA terecht om samen met ervaren en deskundige begeleiders op een speelse en toch instructieve manier op verkenning te trekken doorheen de wondere wereld van sterren, planeten, ruimtetuigen en nog zo veel meer.

 

Programma

Kometen maken gaat gepaard met veel gas en stof...
Kometen maken gaat gepaard
met veel gas en stof...
Op het programma vind je o.a. een kindvriendelijke cursus sterrenkunde, er is een razend drukke experimenteernamiddag waarbij we kennismaken met de verschillende natuurkrachten, we maken een uitstap naar het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht voor een VIP-voorstelling en naar het Museum voor Natuurwetenschappen waar we oog in oog komen te staan met een unieke collectie meteorieten en een vragenzoektocht voorgeschoteld krijgen die ons niet alleen langs de dinosauriërs voert, maar ook bij de collecties insecten, vissen, planten, gesteenten en mineralen, enzovoort.

We komen op speelse wijze allerlei geheimen te weten over grote en kleine telescopen, er zijn allerhande quizzen, spelletjes en experimenten.

We knutselen zelf een ruimtetuig in elkaar, we lanceren om ter hoogst waterraketten en steken met bijzondere ingrediënten een komeet in mekaar.

Een virtuele en gevaarvolle reis langs de Zon en de planeten staat ook op het programma. En we werpen kritische blikken op slechte sterrenkunde.

Voorts gaan we ook op zoek naar een ontbrekend ingrediënt in ons heelal: met een twintigtal jonge detectives bij de hand moet dat zeker wel lukken…

Door een wormgat kruipen is alleen weggelegd voor durvers!
Door een wormgat kruipen is
alleen weggelegd voor durvers!

 

Het concrete programma voor deze jaargang 2024 vind je in bijlage onderaan deze pagina.

De deelnemersprijs bedraagt € 140,-

In deze prijs zitten inbegrepen: excursie / draaibare sterrenkaart / knutselmateriaal e.a. / vrije toegang voor 3 personen voor een avondje Astroclub op MIRA.

De verantwoordelijke voor de jeugdkampen is Francis Meeus.

 

 

 

 

Recht op een fiscaal attest?

Opgelet: we kunnen niet meer garanderen dat we een fiscaal attest kunnen afleveren voor de deelnemers.

 

Hoe inschrijven?

Om zeker te zijn dat het kamp nog niet volzet is of voor alle mogelijke informatie in verband met dit kamp kan je telefonisch contact opnemen met de volkssterrenwacht op het nummer 02 269 12 80 of stuur je een e-mail naar francis@mira.be.

We hebben volgende gegevens nodig van de kinderen die deelnemen: voornaam, naam, geboortedatum en adres, alsook een gsm-nummer en e-mailadres van één of van allebei de ouders.

Aangezien we ons beperken tot maximaal 24 deelnemers is het best tijdig in te schrijven. Dat kan door ons eerst telefonisch of via e-mail te bevestigen dat je zoon of dochter effectief wil deelnemen aan onze jeugdkampen en vervolgens het volledige bedrag (€ 140) of een voorschot van € 40 over te schrijven op rekeningnummer BE67-0000-7722-0787 van Volkssterrenwacht MIRA met de vermelding Zomerkamp startdatum 2024 (in casu 1 juli, 8 juli of 19 augustus) + naam zoon/dochter. Die overschrijving doe je binnen de twee weken na je bevestiging. Eens we het volledige bedrag of het voorschot op onze rekening ontvangen hebben, is de inschrijving definitief en sturen we jou via e-mail een bevestiging hiervan. Het totale bedrag dient in ieder geval een week voor het kamp van start gaat betaald te zijn. Indien dit niet het geval is wordt de inschrijving als nietig beschouwd.

 

Annulering?

Enkel op basis van een medisch attest dat betrekking heeft op de periode waarin het kamp plaatsvindt zullen wij het volledige bedrag terugstorten. Bij annuleringen omwille van andere redenen zal het voorschot niet terugbetaald worden.

MIRA kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat een editie van het jeugdkamp om organisatorische redenen niet kan doorgaan. In dat geval wordt het volledige bedrag terugbetaald, zonder schadeloosstelling of intresten.

 

Beeldmateriaal en privacy

Tijdens de jeugdkampen op Volkssterrenwacht MIRA wordt er ook beeldmateriaal gemaakt. Deelnemers aan onze jeugdkampen gaan er impliciet mee akkoord dat dit beeldmateriaal kan gebruikt en gepubliceerd worden in een context die relevant is als illustratief betreffende de aard van onze activiteiten. Wij verbinden er ons toe dat het gepubliceerde beeldmateriaal nooit aanstootgevend of compromitterend zal zijn voor de betrokkenen. Iedereen kan vragen om foto's waarop zijn of haar kind prominent als hoofdonderwerp staat afgebeeld te verwijderen. Foto's mogen op geen enkele wijze gereproduceerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MIRA en de eventueel op de foto's zelf afgebeelde personen.

Voor meer info over het privacybeleid van Volkssterrenwacht MIRA kan je terecht op deze pagina van onze website.

 

Komt de waarheid uit een kindermond?

Hier enkele deelnemers zelf aan het woord over het kamp dat ze net achter de rug hebben.

Vraag: "Wat vond je van ons zomerkamp in het algemeen?"

Antwoord: "Het was gewoon superwijs" (Kalindi, 9 jaar) * "Interessant en leerrijk, veel beter dan school. Eigenlijk: de MAX" (Astrid, 13 jaar) * "Tof, tof en nog eens tof!!!" (Anaïs, 10 jaar) * "Niet heel leuk, maar giga leuk !!!" (Robin, 11 jaar)

Vraag: "Welke onderdelen vond je het leukst en waarom?"

Antwoord: "Alles omdat we leuke proefjes deden en zo van die dingen" (Pauline, 10 jaar) * "Waterraketten: explosies, yeah... (Tom, 13 jaar) *"De proefjeskoffer omdat ik die experimenten ongelooflijk vond" (Rebecca, 9 jaar) * "De uitstap die we op woensdag deden" (Amaury, 10 jaar) * "Waterraketten omdat we heel nat werden" (Marjolein, 12 jaar) * "De leuke dingen vond ik het leukst" (Laus, 9 jaar) * "Die wetenschappelijke truukjes, omdat je dan eens een keer kan nadenken over wat je gaat doen" (Niklas, 10 jaar) * "Door de telescoop naar de Zon kijken" (Yentl, 13 jaar)

Vraag: "Welke onderdelen vond je het minst leuk en waarom?"

Antwoord: "Sommige andere kinderen" (Anton, 11 jaar) * "Ik vond het jammer dat we zo snel door het dinomuseum moesten lopen want er is daar heel veel te zien" (Thomas, 14 jaar) * "De slinger van Foucault" (Tibo, 11 jaar) * "Vrijdag omdat ik pijn aan mijn tanden had" (Xavier, 13 jaar) * "Niks was stom!!!" (Maximiliaan, 9 jaar) * "Bij die les waar we moesten verkleinen" (Arnaud, 10 jaar) * "Het was wat te vroeg om op te staan" (Robbe, 12 jaar) * "Niets! Dit is een schandalige vraag" (Emma, 10 jaar) * "De lezingen waren saai, ik wist alles al" (Quiten, 11 jaar)

Vraag: "Heb je deze week voldoende over sterrenkunde bijgeleerd?"

Antwoord: "Ja, veel meer." (dezelfde Quinten van hier net boven, 11 jaar) * "Daar moet ik even over nadenken" (Lennert, 9 jaar) * "Ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" (Dion, 12 jaar) * "Ik versta nog niet alles wat jullie hebben uitgelegd, maar toch al meer dan vijf dagen geleden" (Lauren, 11 jaar) * "Voor mij was het iets te gemakkelijk" (Jan, 13 jaar) * "Ja x 10.000.000.000.000" (Dieter, 9 jaar) * "Zeker, nu weet ik het meeste van sterrenkunde van mijn familie" (Xander, 10 jaar)

 

 

Lid van de STEM-academie; een initiatief van de Vlaamse Overheid ter promotie van exacte wetenschap en techniek bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

STEM-academie

De STEM-academie kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. STEM verwijst naar Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (ingenieursvak) en Mathematics (wiskunde).

Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap en techniek in vrijetijdsverband stimuleren. Zo hoopt men meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector. Eén van de concrete acties in het STEM-actieplan is de oprichting van de STEM-academie. In de STEM-academie worden de organisatoren van buitenschoolse STEM-activiteiten verzameld. Het huidige aanbod is reeds velerlei en breidt nog steeds uit. 

De STEM-academie wordt gecoördineerd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Door al deze buitenschoolse STEM-activiteiten te bundelen op de portaalsite www.stem-academie.be worden een groter publiek en meer potentiële deelnemers bereikt. Daarnaast probeert de STEM-academie nieuwe activiteiten op te starten, zodat nog meer kinderen kunnen deelnemen aan een STEM-activiteit in hun regio.

 

VLAIO logo

 

Briefhoofd 2023