Het geheimzinnig WOW-signaal verklaard?


Sterrenkunde

Hallo? Is er ergens in het heelal buiten ons zonnestelsel nog ander intelligent leven aanwezig?

Een fascinerende vraag die reeds veel mensen van verschillende generaties heeft geboeid. En vandaag is deze zoektocht in het kader van het SETI-project nog steeds heel actueel.

Het is trouwens in het kader van dit project dat zich op 15 augustus 1977, dus 40 jaar geleden, iets heel speciaals heeft voorgedaan. Jerry Ehman (Ohio State University Radio Observatory) ving toen een reeks geheimzinnige radiosignalen op die ons vanuit de richting van het sterrenbeeld Boogschutter bereikten. De signalen hadden een frequentie van 1420 megahertz en duurden 72 seconden. Ehman was zo verwonderd over dit onverklaarbare signaal dat hij in de marge van de outprint het beroemd geworden “WOW!” neerschreef. Sindsdien staat het waargenomen signaal bekend als het Wow-signaal.

Sindsdien werd dit signaal nooit meer waargenomen, en tot nu toe werd er ook geen enkele aanvaardbare uitleg voor gevonden. Zou dit signaal een boodschap inhouden van een of andere intelligente beschaving elders in het heelal? Is dit een teken van buitenaards leven?

Als we astrofysicus Antonio Paris, professor aan het St. Petersburg College in Florida, mogen geloven zou dit niet het geval zijn. Het Wow-signaal dat ons op 15 augustus 1977 bereikte zou volgens Paris gewoon afkomstig zijn van twee kometen, die in die periode voorbij de Aarde kwamen en zich toen in de richting bevonden van de Boogschutter.

Om zijn theorie te staven heeft Antonio Paris in de maand januari van dit jaar zijn radiotelescoop diverse keren op de Boogschutter gericht. In die periode kwam een van die kometen, die een periodiciteit rond de Zon van ongeveer 7 jaar heeft, immers terug voor de Aarde. Hij stelde vast dat die komeet ook nu eenzelfde soort straling genereerde als degene die in 1977 werd waargenomen. Volgens Paris zouden het diezelfde kometen zijn die 40 jaar geleden het Wow-signaal hadden veroorzaakt. In 1977 werden die kometen niet opgemerkt en daardoor bleef de bron van het signaal een raadsel.

De straling die nu werd waargenomen was wel veel zwakker dan deze die in 1977 werd waargenomen maar dit zou te verklaren zijn door de geringere afmetingen van de radiotelescoop die Paris heeft gebruikt. En misschien heeft de komeet in de afgelopen 40 jaar tijd ook veel massa verloren.

Bron: Center for Planetary Science

Tekst: Emiel Beyens
14/06/2017

Auteur
Francis Meeus