MIRA 50: de nieuwe telescopen zijn besteld...


Mira

De kogel is door de kerk, de knopen zijn doorgehakt, én de bestellingen zijn geplaatst! De volgende maanden zullen deze telescopen en hun onderdelen langzaam binnensijpelen op MIRA, zodat we jullie nog beter de wonderen van de sterrenhemel kunnen tonen... En dit alles dankzij jullie gulle bijdragen, via sponsoring, de crowdfundingen de nog steeds lopende Projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.

 

 • de hoofdbrok wordt een 50cm CDK-telescoop (wat staat voor "Corrected Dall-Kirkham") van Hubble Optics uit HongKong
  Een dergelijke spiegeldiameter zorgt er voor dat we ongeveer 5.000 keer méér licht opvangen als het menselijk oog, dus in theorie zouden we hiermee 5.000x zwakkere objecten moeten kunnen zien!

   

   

 • deze kijker wordt gemonteerd op een MoFoD-montering ("Modular Fork Mount") van de Hongaars-Italiaanse firma Gemini (goed aangeschreven bij vele ervaren amateur-astronomen).
  We hebben geopteerd voor een extra-nauwkeurig volgsysteem, zodat hij behalve voor de dagelijkse bezoeken ook bvb. kan ingezet worden voor allerhande projecten (eindwerken,...).

   

   

 • maar als kers op de taart konden we ook nog investeren in een grote nieuwe protuberansenkijker, om ook overdag de "vlammen" rond de Zon in ongeziene kwaliteit te kunnen tonen.
  Het werd een 152mm Lunt-telescoop (mèt zogenaamde "double stack", voor een nog groter contrast), de grote broer dus van onze bestaande 100mm-versie.

   

   

 • nadien zullen dan ook nog een aantal extra accessoires besteld worden (camera, spectroscoop, eventueel filters,...), maar dit zijn in verhouding hiermee kleine investeringen :-).
  Sommige toestellen (o.a. de Lunt) zullen al snel geleverd worden, andere zullen enkele weken/maanden op zich laten wachten, maar de hoofdkijker is maatwerk dus dat zal wellicht pas voor het voorjaar 2018 zijn. Maar we houden jullie op de hoogte...

   

   

 • dit alles moet natuurlijk uiteindelijk zijn plaats vinden in een nieuwe koepel, en die zal over enkele weken geplaatst worden. De koepel zelf is al nagenoeg afgewerkt door de Poolse firma Uniwersal, enkel de "muren" (een metalen cilinder, gebouwd door een onderaannemer) liet nog even op zich wachten. Midden november zou alles dan gemonteerd worden (met dank overigens aan de Nationale Loterij voor de financiering, en de firma Sarens voor het optakelen).
Auteur
Philippe Mollet