Lucy zal als eerste de Trojanen van Jupiter bezoeken


Sterrenkunde

De Trojanen zijn twee zwermen planetoïden die in dezelfde baan als de reuzenplaneet Jupiter rond de Zon draaien. Hun positie ten opzichte van Jupiter is relatief stabiel. De eerste zwerm Trojanen bevindt zich 60 graden vóór de planeet en de tweede zwerm 60 graden achter de planeet. De punten waarin deze planetoïden zich bevinden, noemt men Lagrangepunten L4 en L5. Het zijn punten waar kleinere voorwerpen zich relatief stabiel kunnen handhaven ten opzichte van de Zon en van de planeet Jupiter.

De namen die aan de objecten binnen deze groep planetoïden gegeven worden, verwijzen naar helden die een rol spelen in het wereldberoemde epos Ilias van Homeros.

 

InnerSolarSystem-en.png
                                               Bron illustratie: Wikipedia

 

Om de Trojanen in actie te zien: deze link.

 

Iconische naam voor een belangrijke ruimtevaartmissie

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is van plan om in oktober 2021 een satelliet naar bepaalde van die Trojanen sturen om ze nader te onderzoeken, en dat wordt een première: nooit eerder werden deze planetoïden ter plaatse onderzocht. Astronomen zijn ervan overtuigd dat ze ons heel wat kunnen onthullen over het ontstaan van ons zonnestelsel zowat 4,6 miljard jaar geleden, en ook over het ontstaan van organisch materiaal op Aarde.

De naam die aan de satelliet gegeven wordt is een indicatie van het belang dat men aan deze ruimtemissie hecht. De satelliet is Lucy, en die naam verwijst naar een geraamte van één van onze verre voorouders, dat in de jaren zeventig van vorige eeuw in Ethiopië werd ontdekt. Antropologen gaven het de naam Lucy, en dit geraamte van ongeveer 3,2 miljoen jaar oud is meteen één van de oudste mensachtigen die tot vandaag ontdekt werden. Zo vormt Lucy een belangrijke schakel om de ontwikkeling van de vroege hominiden tot de moderne Homo sapiens beter te begrijpen.  

 

Zes Trojanen en één antropoloog

Als alles volgens plan verloopt zal Lucy vanaf 2027 zes Trojanen ter plaatse onderzoeken. De grootste is Patroclos, die een diameter heeft van 113 km. De kleinste is een maantje van Eurybates dat onlangs door de Hubble Space Telescope ontdekt werd en een diameter heeft van amper 1 km. De andere planetoïden op het lijstje zijn Polymele, Leucus, Orus en Menoetius.

Op haar tocht naar de Trojanen zal Lucy onderweg nog een andere planetoïde aandoen, met name Donaldjohanson. Deze planetoïde is geen Trojaan, maar maakt deel uit van de grote planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter. De naam van de planetoïde verwijst naar Donald Carl Johanson, de Amerikaanse antropoloog die in 1974 in Ethiopië het skelet van Lucy ontdekte.

 

 

Bron: NASA Lucy Mission News

Tekst: Emiel Beyens, 15/01/2020

 

ta010359_lucy3-b-orbit-crop.png
                                                      Het traject van ruimtesonde Lucy. Copyright: Southwest Research Institute

 

Auteur
Francis Meeus