Waar zijn de sterren gebleven?


Waarnemen

Wie al eens op reis is geweest naar gebieden waar het 's avonds en 's nachts echt donker is, of wie verhalen hoort van waarnemers van vroeger toen er ook in onze streken nog geen sprake was van lichthinder, zal met een gevoel van spijt en nostalgie denken aan de rijkdom en pracht van de sterrenhemel en de schittering van onze melkweg...

Door de steeds toenemende drang van de moderne mens om 's avonds en 's nachts zoveel mogelijk licht te produceren, door de uitdijing van stedelijke agglomeraties, enzovoort is lichthinder een wezenlijk probleem geworden niet alleen voor professionele en amateursterrenkundigen, maar ook voor allen die graag naar de sterren kijken.

Onderstaand beeld, gemaakt door ESA-astronaut Alexander Gerst tijdens zijn zes maanden durende ruimtemissie Blue Dot in de tweede helft van 2014 aan boord van het internationale ruimtestation ISS, mag illustratief zijn voor het lichthinderprobleem:

 

Europe at night

 

Copyright: ESA - Europe at night

 

Maar lichthinder heeft ook nadelige gevolgen voor plant en dier, én voor de gezondheid van de mens. Lees erover in dit rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Nochtans is het mogelijk om met enkele relatief eenvoudige ingrepen de lichthinder serieus te beperken. Je vindt info en tips op deze pagina van de Werkgroep Lichthinder van de Verenging Voor Sterrenkunde.

 

 

Saving Private Orion - editie 2022

Om de problematiek van lichthinder nog eens grondig onder de aandacht te brengen, willen onze collega's van Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent (samen met MIRA één van de zes Vlaamse Volkssterrenwachten) het grote publiek mobiliseren voor een stertelproject: 'Saving Private Orion'.

Bedoeling is om van 26 februari tot en met 5 maart sterren te tellen in het bekende sterrenbeeld Orion.

 

Orion in Stellarium

 

Copyright: Stellarium - https://stellarium.org/

 

Het is in die periode de bedoeling dat je een waarneming doet en die registreert via de website https://www.globeatnight.org/webapp/. Daar kan je ingeven wanneer je gekeken hebt, vanaf welke locatie, hoe donker je sterrenhemel was en hoe (on)bewolkt het was tijdens je waarneming.

 

In die periode van 26 februari tot 5 maart kan je ook op de Gentse volkssterrenwacht zelf terecht voor een educatief programma rond lichthinder en om ter plaatse deel te nemen aan het project 'Saving Private Orion'. Meer info op hun website.

Auteur
Francis Meeus