Nieuws


 • Waarnemen

  In de pers verschenen de laatste dagen (weken...) nogal wat enthousiaste berichten over deze "Unieke groene komeet" die vlot met het blote oog zou te zien worden, én die je dus absoluut moet gezien hebben omdat hij "Maar eens in de 50.000 jaar langskomt".

  Vanzelfsprekend zijn wij altijd enthousiast wanneer sterrenkundige onderwerpen de media halen, maar we vrezen dat we dit enthousiasme een beetje moeten temperen. Hoewel... met kometen weet men nooit, ook nu blijven ze nog steeds wat onvoorspelbaar (of zoals de bekende komeetwaarnemer David H. Levy het zo mooi verwoorde "Kometen zijn zoals katten: beide hebben een staart en beide doen steeds hun zin" :-).

  • helderheid: de huidige prognoses geven aan dat komeet C/2022 E3 (ZTF) omstreeks 1 februari mogelijks magnitude 6 zou halen. Voor wie een beetje vertrouwd is met sterrenkijken: een ster (puntvormig object) van die helderheid is op een donkere plaats nèt met het...
 • Mira

  Onze nieuwste digitale nieuwsbrief vind je via deze link.

  Intekenen opdat je voortaan deze gratis nieuwsbrief in je mailbox ontvangt kan via deze link.

   

  MIRA Ceti 2023-01 inhoud

   

 • Waarnemen
  Naar alle waarschijnlijk zijn er op dinsdag 13 december ergens tussen Lovendegem en Zomergem (deelgemeentes van Lievegem) meteorietfragmenten neergekomen, dit ten gevolge van een meteoroïde die in de aardatmosfeer terecht kwam en om 17h37 te zien was als een zeer heldere meteoor, een zogenaamde vuurbol.
   
  Hieronder een kaartje met daarop aangeduid het gebied waar vermoedelijk meteorieten zouden neergekomen zijn, waarbij de grootste fragmenten links in dat gebied zouden te situeren zijn.
   
  Volgens de gebruikte rekenmethodes ("modellen") -rekening houdend met o.a. helderheid, richting, snelheid, maar ook bvb. windsnelheid- gaan we er van uit dat er een relatief groot brokstukje zou kunnen neergekomen zijn, mogelijks 500 gram. En dan is de regio tussen Lovendegem en Zomergem de meest waarschijnlijke vindplaats (grotere brokstukken zouden nog wat verder westelijk doorgevlogen zijn, kleinere fragmenten zouden al sneller afgeremd geweest zijn en dichter bij Gent neergekomen zijn). Onze zoekacties focusen dan ook op dit...
 • Waarnemen

  Misschien bij het grote publiek minder bekend dan de beroemde Perseïden die tijdens de zomermaand augustus te zien zijn, maar volgens ervaren waarnemers is de meteorenzwerm die dezer dagen actief is de mooiste van het jaar: die van de Geminiden.

   

  Stofjes die opbranden

  Elk jaar passeert de Aarde tijdens haar tocht rondom de Zon doorheen meerdere brede stofzones waar kometen in de loop van hun talloze baantjes omheen de Zon veel rest achter zich lieten. Wanneer de Aarde in dergelijke gebieden langskomt, zal heel wat van de stof aan zeer hoge snelheid in de atmosfeer van onze planeet terechtkomen en op hoogtes van 120 tot 80 km opbranden.

  In het geval van de meteorenzwerm die nu actief is (van zowat 7 tot 16 december) lijken de vallende sterren hun oorsprong te vinden in een gebied aan de sterrenhemel in de buurt van de heldere ster Castor in het...

 • Mira

  Ter gelegenheid van de Dag van de Wetenschap stellen wij onze Activiteitenkalender 2023 voor.

  Je kan vanaf 27 november (Dag van de Wetenschap) het document in bijlage downloaden.

   

  MIRA Activiteitenkalender 2023