Nieuws


 • Waarnemen
  Naar alle waarschijnlijk zijn er op dinsdag 13 december ergens tussen Lovendegem en Zomergem (deelgemeentes van Lievegem) meteorietfragmenten neergekomen, dit ten gevolge van een meteoroïde die in de aardatmosfeer terecht kwam en om 17h37 te zien was als een zeer heldere meteoor, een zogenaamde vuurbol.
   
  Hieronder een kaartje met daarop aangeduid het gebied waar vermoedelijk meteorieten zouden neergekomen zijn, waarbij de grootste fragmenten links in dat gebied zouden te situeren zijn.
   
  Volgens de gebruikte rekenmethodes ("modellen") -rekening houdend met o.a. helderheid, richting, snelheid, maar ook bvb. windsnelheid- gaan we er van uit dat er een relatief groot brokstukje zou kunnen neergekomen zijn, mogelijks 500 gram. En dan is de regio tussen Lovendegem en Zomergem de meest waarschijnlijke vindplaats (grotere brokstukken zouden nog wat verder westelijk doorgevlogen zijn, kleinere fragmenten zouden al sneller afgeremd geweest zijn en dichter bij Gent neergekomen zijn). Onze zoekacties focusen dan ook op dit...
 • Waarnemen

  Misschien bij het grote publiek minder bekend dan de beroemde Perseïden die tijdens de zomermaand augustus te zien zijn, maar volgens ervaren waarnemers is de meteorenzwerm die dezer dagen actief is de mooiste van het jaar: die van de Geminiden.

   

  Stofjes die opbranden

  Elk jaar passeert de Aarde tijdens haar tocht rondom de Zon doorheen meerdere brede stofzones waar kometen in de loop van hun talloze baantjes omheen de Zon veel rest achter zich lieten. Wanneer de Aarde in dergelijke gebieden langskomt, zal heel wat van de stof aan zeer hoge snelheid in de atmosfeer van onze planeet terechtkomen en op hoogtes van 120 tot 80 km opbranden.

  In het geval van de meteorenzwerm die nu actief is (van zowat 7 tot 16 december) lijken de vallende sterren hun oorsprong te vinden in een gebied aan de sterrenhemel in de buurt van de heldere ster Castor in het...

 • Mira

  Ter gelegenheid van de Dag van de Wetenschap stellen wij onze Activiteitenkalender 2023 voor.

  Je kan vanaf 27 november (Dag van de Wetenschap) het document in bijlage downloaden.

   

  MIRA Activiteitenkalender 2023

   

 • Waarnemen

  Zonsverduistering 25 oktober

  Ministers maken jongeren warm en wijzen op belang van een eclipsbril

   

  Als de weergoden meewillen, maken we op dinsdagmiddag 25 oktober een gedeeltelijke zonsverduistering mee. De maan zal tijdens de schooluren geleidelijk voor de zon schuiven. Een uitgelezen kans voor de scholen om wetenschap dichter bij jongeren te brengen volgens Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Jo Brouns en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

  Om kinderen en jongeren op die dag het fenomeen ten volle te laten beleven, startten de Vlaamse Volkssterrenwachten een informatiecampagne voor de verspreiding van eclipsbrilletjes en lesmateriaal voor scholen.

   

  Eclipsbril ministers

   

  Copyright afbeelding: Vlaamse Volkssterrenwachten

   

  Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Jo Brouns: “Wie jong was in 1999, herinnert zich nog heel levendig de totale zonsverduistering van dat jaar, toen België enkele ogenblikken in duisternis werd gehuld. Dit jaar krijgen onze jongeren opnieuw de kans om een gedeeltelijke...

 • Mira

  Onze nieuwste digitale nieuwsbrief vind je via deze link.

  Intekenen opdat je voortaan deze gratis nieuwsbrief in je mailbox ontvangt kan via deze link.

   

  MIRA Ceti 2022-04